SZKOŁA DIET COACHINGU OBEJMUJE:

 • Osiem modułów podstawowych

oraz

Moduły dodatkowe:

 • Refleksoterapia nadwagi i otyłości The Body Type Therapy
 • Dietetyka Kliniczna

Szkoła Diet Coachingu to intensywny akredytowany kurs dla osób zamierzających stosować podejście coachingowe w życiu zawodowym. Szkoła przygotowuje do zawodu coacha zgodnie z wytycznymi IC i ICF

Zajęcia składają się z ośmiu dwudniowych modułów.

Dodatkowo uruchomione zostały jeszcze dwa moduły: The Body Type Therapy oraz Dietetyki Klinicznej.

Szkoła Diet Coachingu przeznaczona jest dla osób:

posiadających wykształcenie (wyższe lub licencjat) związane z żywieniem człowieka, dietetyków, lekarzy, osoby prowadzące poradnie dietetyczne, fitness kluby, gabinety kosmetyczne, trenerów personalnych, fizjoterapeutów, poszukujących nowej drogi zawodowej, nie mających żadnego doświadczenia szkoleniowego, dla osób pracujących w różnych branżach jako przydatny kurs rozszerzający.

Korzyści ukończenia Szkoły Diet Coachingu:

 • umiejętność stosowania diet coachingu w praktyce
 • rozwinięcie umiejętności nawiązywania kontaktu
 • umiejętność inspirowania i wspierania zmian u klienta
 • wysokie kompetencje interpersonalne
 • nauczenie się udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych
 • poznanie narzędzi i sposobu pracy z klientem mającym na celu pracę z motywacją,
 • aktywizacja i wzmacnianie klienta
 • nauczenie się jak budować relacje oparte na poufności i zaufaniu gdyż jakość tych relacji ma kluczowe znaczenie dla skuteczności procesu diet coachingu.
 • poznanie narzędzi diet coachingowych służących trwałej zmianie zachowań i nawyków związanych z odżywianiem, aktywnością fizyczną i stylem życia klienta
 • prowadzenie sesji coachingowych i ich ewaluacja
 • odwaga i otwartość na nowe trudne sytuacje w pracy z klientem
 • rozwój własnego stylu pracy z klientem
 • rozwinięcie kompetencji diet coachingowych takich jak: szukanie klientów, sprzedaż swoich umiejętności
 • swoją przyszłość zawodową chcą związać z coachingiem i zdobyciem akredytacji indywidualnej w różnych organizacjach
 • samodzielnie prowadzić diet coaching grupowy co jest rzadkie na naszym rynku

Program Szkoły Diet Coachingu uzyskał akredytację Izby Coachingu i certyfikat jego ukończenia jest wystarczającym dowodem na uzyskanie akredytacji coacha w IC. Akredytacja Izby Coachingu daje pewność rzetelnego kształcenia i szereg korzyści dla Absolwentów.

Ceny i formy płatności:

 • płatność jednorazowa: 6000 zł (400 zł zadatku + 5600 zł)

lub

 • płatność ratalna 6400 zł (400 zł zadatku oraz 8 rat po 750 zł płatne do 10 dnia każdego miesiąca)