HARMONOGRAM SZKOŁY DIET COACHINGU ONLINE

OPIS

DATA 2020/2021

CZAS SZKOLENIA

CZAS SZKOLENIA

ZJAZD 1

Podstawy diet coachigu: standardy, etyk, postawy i narzędzia
mentor coaching

26 marca
27 marca
27 marca
28 marca
28 marca

godz 17 – 20
godz 09 -13
godz 14 – 17
godz 09 -13
godz 14- 17

ZJAZD 2

Proces i modele zmiany w diet coachingu model kompetencji diet coachingu, komunikacja w diet coachingu

16 kwietnia
17 kwietnia
17 kwietnia
18 kwietnia
18 kwietnia

godz 17 – 20
godz 09 -13
godz 14 – 17
godz 09 -13
godz 14- 17

ZJAZD 3

Projektowanie i realizacja procesu diet coachingu. Uważny coaching, wewnętrzna dynamika coachingu, praca
z ciałem

14 maja
15 maja
15 maja
16 maja
16 maja

godz 17 – 20
godz 09 – 13
godz 14 – 17
godz 09 – 13
godz 14 – 17

ZJAZD 4

Motywacja i przekonania w procesie diet coachingu

29 maja
29 maja
30 maja
30 maja

godz 09 – 13
godz 14 – 17
godz 09 – 13
godz 14 – 17

ZJAZD 5

Rola decyzji i odpowiedzialności w procesie diet coachingu

11 czerwca
12 czerwca
12 czerwca
13 czerwca
13 czerwca

godz 17 – 20
godz 09 – 13
godz 14 – 17
godz 09 – 13
godz 14 – 17

ZJAZD 6

Rozwój zawodowy coacha i wyzwania w diet coachngu, zarządzanie procesem, energią diet coacha i klienta filary diet coachingu oparte o intuicję i działanie

25 czerwca
26 czerwca
26 czerwca
27 czerwca
27 czerwca

godz 17 – 20
godz 09 – 13
godz 14 – 17
godz 09 – 13
godz 14 – 17

ZJAZD 7

Coaching grupowy jako narzędzie diet coacha

10 lipca
10 lipca
11 lipca
11 lipca

godz 09 – 13
godz 14 – 17
godz 09 – 13
godz 14 – 17

ZJAZD 8

Projektowanie programu diet coachungu grupowego

Egzamin podsumowanie szkoły

07 sierpnia
07 sierpnia
08 sierpnia
09 sierpnia

godz 09 – 13
godz 14 – 17
godz 09 – 13
godz 14 – 17

ZAPISY I PŁATNOŚĆ

Ceny i formy płatności:

Wpłata jednorazowa 5600zł, 6000zł – 8 rat; diet coaching

    Program KURSU DIET COACHINGU pozwala na akredytację ICF – International Coaching Federation i IC – Izby Coachingu
    Mocną stroną KURSU DIET COCHINGU jest uzyskana w 2013  i 2018 roku akredytacja Izby Coachingu.

    Administratorami danych osobowych podanych w formularzu są Urszula Mijakoska oraz Aleksandra Przybylska prowadzące Instytut Świadomego Rozwoju s.c. w Warszawie, pod adresem ul. Międzyborska 47/12. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych zawiera polityka prywatności. Kontakt: info@swiadomyrozwoj.pl