HARMONOGRAM SZKOŁY DIET COACHINGU ONLINE 2023/2024

OPIS

DATA 2023

CZAS SZKOLENIA

CZAS SZKOLENIA

ZJAZD 1

Podstawy diet coachigu: standardy, etyk, postawy i narzędzia
mentor coaching

29 września
30 września
30 września
31 września
31 września

godz 17 – 20
godz 09 -13
godz 14 – 17
godz 09 -13
godz 14- 17

ZJAZD 2

Proces i modele zmiany w diet coachingu model kompetencji diet coachingu, komunikacja w diet coachingu

20 października
21 października
21 października
22 października
22 października

godz 17 – 20
godz 09 -13
godz 14 – 17
godz 09 -13
godz 14- 17

ZJAZD 3

Projektowanie i realizacja procesu diet coachingu. Uważny coaching, wewnętrzna dynamika coachingu, praca
z ciałem

17 listopada
18 listopada
18 listopada
19 listopada
19 listopada

godz 17 – 20
godz 09 – 13
godz 14 – 17
godz 09 – 13
godz 14 – 17

ZJAZD 4

Motywacja i przekonania w procesie diet coachingu

09 grudnia
09 grudnia
10 grudnia
10 grudnia

godz 09 – 13
godz 14 – 17
godz 09 – 13
godz 14 – 17

ZJAZD 5

Rola decyzji i odpowiedzialności w procesie diet coachingu

12 stycznia 2024
13 stycznia 2024
13 stycznia 2024
14 stycznia 2024
14 stycznia 2024

godz 17 – 20
godz 09 – 13
godz 14 – 17
godz 09 – 13
godz 14 – 17

ZJAZD 6

Rozwój zawodowy coacha i wyzwania w diet coachngu, zarządzanie procesem, energią diet coacha i klienta filary diet coachingu oparte o intuicję i działanie

09 lutego
10 lutego
10 lutego
11 lutego
11 lutego

godz 17 – 20
godz 09 – 13
godz 14 – 17
godz 09 – 13
godz 14 – 17

ZJAZD 7

Coaching grupowy jako narzędzie diet coacha

24 lutego
24 lutego
25 lutego
25 lutego

godz 09 – 13
godz 14 – 17
godz 09 – 13
godz 14 – 17

ZJAZD 8

Projektowanie programu diet coachungu grupowego

Egzamin podsumowanie szkoły

09 marca
09 marca
10 marca
10 marca

godz 09 – 13
godz 14 – 17
godz 09 – 13
godz 14 – 17

ZAPISY I PŁATNOŚĆ

Ceny i formy płatności:

Płatność jednorazowa: 6000 zł

Płatność ratalna: 6400 zł 8 rat po 800 zł płatne do 10 dnia każdego miesiąc

    Program KURSU DIET COACHINGU pozwala na akredytację ICF – International Coaching Federation i IC – Izby Coachingu
    Mocną stroną KURSU DIET COCHINGU jest uzyskana w 2013  i 2018 roku akredytacja Izby Coachingu.

    Administratorami danych osobowych podanych w formularzu są Urszula Mijakoska oraz Aleksandra Przybylska prowadzące Instytut Świadomego Rozwoju s.c. w Warszawie, pod adresem ul. Międzyborska 47/12. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych zawiera polityka prywatności. Kontakt: info@swiadomyrozwoj.pl