HARMONOGRAM SZKOŁY DIET COACHINGU ONLINE 2022

OPIS

DATA 2022

CZAS SZKOLENIA

CZAS SZKOLENIA

ZJAZD 1

Podstawy diet coachigu: standardy, etyk, postawy i narzędzia
mentor coaching

21 stycznia
22 stycznia
22 stycznia
23 stycznia
23 stycznia

godz 17 – 20
godz 09 -13
godz 14 – 17
godz 09 -13
godz 14- 17

ZJAZD 2

Proces i modele zmiany w diet coachingu model kompetencji diet coachingu, komunikacja w diet coachingu

25 lutego
26 lutego
26 lutego
27 lutego
27 lutego

godz 17 – 20
godz 09 -13
godz 14 – 17
godz 09 -13
godz 14- 17

ZJAZD 3

Projektowanie i realizacja procesu diet coachingu. Uważny coaching, wewnętrzna dynamika coachingu, praca
z ciałem

18 marca
19 marca
19 marca
20 marca
20 marca

godz 17 – 20
godz 09 – 13
godz 14 – 17
godz 09 – 13
godz 14 – 17

ZJAZD 4

Motywacja i przekonania w procesie diet coachingu

23 kwietnia
23 kwietnia
24 kwietnia
24 kwietnia

godz 09 – 13
godz 14 – 17
godz 09 – 13
godz 14 – 17

ZJAZD 5

Rola decyzji i odpowiedzialności w procesie diet coachingu

13 maja
14 maja
14 maja
15 maja
15 maja

godz 17 – 20
godz 09 – 13
godz 14 – 17
godz 09 – 13
godz 14 – 17

ZJAZD 6

Rozwój zawodowy coacha i wyzwania w diet coachngu, zarządzanie procesem, energią diet coacha i klienta filary diet coachingu oparte o intuicję i działanie

3 czerwca
4 czerwca
4 czerwca
5 czerwca
5 czerwca

godz 17 – 20
godz 09 – 13
godz 14 – 17
godz 09 – 13
godz 14 – 17

ZJAZD 7

Coaching grupowy jako narzędzie diet coacha

18 czerwca
18 czerwca
19 czerwca
19 czerwca

godz 09 – 13
godz 14 – 17
godz 09 – 13
godz 14 – 17

ZJAZD 8

Projektowanie programu diet coachungu grupowego

Egzamin podsumowanie szkoły

2 lipca
2 lipca
3 lipca
3 lipca

godz 09 – 13
godz 14 – 17
godz 09 – 13
godz 14 – 17

ZAPISY I PŁATNOŚĆ

Ceny i formy płatności:

Wpłata jednorazowa 5600zł, 6000zł – 8 rat; diet coaching

    Program KURSU DIET COACHINGU pozwala na akredytację ICF – International Coaching Federation i IC – Izby Coachingu
    Mocną stroną KURSU DIET COCHINGU jest uzyskana w 2013  i 2018 roku akredytacja Izby Coachingu.

    Administratorami danych osobowych podanych w formularzu są Urszula Mijakoska oraz Aleksandra Przybylska prowadzące Instytut Świadomego Rozwoju s.c. w Warszawie, pod adresem ul. Międzyborska 47/12. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych zawiera polityka prywatności. Kontakt: info@swiadomyrozwoj.pl