Możliwość ubiegania się o uzyskanie akredytacji coacha w Izbie Coachingu.