Prowadzony przeze mnie coaching polega na  wspieraniu innych osób w rozwoju  i oparty jest na profesjonalnym dialogu pełnym empatii i uważności.

Moje narzędzia wywodzą się z najbardziej kompleksowego podejścia do ludzkiego funkcjonowania – podejścia zintegrowanego, na którym opiera się coaching XXI wieku. Podejście zintegrowane zakłada, że na nasze zachowania oprócz wiedzy i umiejętności mają  wpływ także: przekonania i poglądy, nawyki, hierarchia wartości, poczucie tożsamości jak również odczuwanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym.

Coaching jest partnerskim procesem pomiędzy Coachem a Klientem, w którym Klient pragnie rozwijać i doskonalić swoje kompetencje. Jest to sposób pracy z ludźmi wspomagający szybki rozwój i skuteczne osiąganie celów. Pomaga osiągnąć większą kontrolę nad własnym życiem, daje poczucie wpływu na rzeczywistość, prowadzi do korzystniejszych decyzji i efektywniejszych działań.

Dla kogo?

Klientami Instytutu Świadomego Rozwoju są:

 • menedżerowie średniego i najwyższego szczebla.
 • ludzie zarządzający pracą innych osób
 • właściciele firm
 • osoby indywidualne

Prowadzimy:

 • Coaching dedykowany osiąganiu konkretnych rezultatów, np.: polepszenie umiejętności komunikacyjnych, efektywniejsze delegowanie obowiązków, umiejętność kształtowania odpowiedniej równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, coaching antystresowy itp.
 • Superwizje indywidualne i grupowe dla aktywnych coachów

Co zyskasz dzięki coachingowi?

 • dowiesz się jak wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności
 • zobaczysz na co cię stać
 • poznasz własne możliwości
 • dowiesz się jak podnieść swoje kwalifikacje
 • nauczysz się zarządzać stresem
 • nauczysz się panować nad własnymi emocjami
 • zbudujesz wysokie poczucie własnej wartości
 • odnajdziesz wewnętrzną motywację
 • weźmiesz życie w swoje ręce
 • spojrzysz na siebie z innych perspektyw
 • nauczysz się asertywności
 • poznasz swoją odporność psychiczną

Metoda pracy

Coaching to 8-15 sesji w odstępach co 1-2 tygodnie

Łączę coaching z:

 • testem odporności psychologicznej: MTQ48 Mental Toughness Questionnaire 4 Business & People
 • z procesem dwubiegunowej terapii traum emocjonalnych – Bipolar Method Therapy
 • z procesem stymulacji nerwu błędnego