W swojej pracy terapeutycznej odwołuję się do koncepcji terapii humanistycznej i psychodynamicznej. Jako terapeuta oprócz psychiki biorę pod uwagę ciało, umysł, duchowość i kontekst spłeczno – kulturowy życia człowieka.

Psychoterapię rozumiem, jako drogę do zmiany, która pomaga poradzić sobie z cierpieniem, kryzysem w związku, konfliktami w pracy, problemami  w rozwoju osobistym. Psychoterapia to danie sobie czasu na,  przyjrzenie się sobie, odwołanie się do ważnych indywidualnych symboli a także historii własnego życia. Terapia daje również możliwość nauki konstruktywnych zachowań.

W psychoterapii wiadomo, że to, co nieuświadomione albo w jakiś sposób wyparte, działa najsilniej bo z ukrycia. Jak wiadomo, niezałatwione sprawy między ludźmi powodują wrogość, wzajemne obwinianie się. Każde nawet błahe wydarzenie pozostawia ślad w psychice. Rośnie świadomość, szczególnie tego, jak ważne jest dzieciństwo, postawa rodziców. To, co spotyka nas w dzieciństwie, rzutuje na całe późniejsze życie, sprawia, że nasze życie bywa trudne, a my nie rozumiemy dlaczego tak jest.

Stłumione i wyparte przeżycia emocjonalne mogą przejawiać się poprzez: lęki, depresje, kryzysy życiowe, stany frustracji z powodu niepowodzeń w naszych dążeniach, różne objawy psychosomatyczne w tym ból emocjonalny o różnym nasileniu.

Psychoterapia stwarza możliwość , żeby sięgać w siebie głębiej, lepiej siebie rozumieć, poznać więcej swoich słabych stron i szukać tego, co jeszcze nieuświadomione.

Pomaga wydobyć to, co kiedyś musiało być stłumione, znalezienia połączeń pomiędzy teraźniejszością, a przeszłością, złożenia naszej osobistej historii w jedną, pełną całość dającą zrozumienie i zgodę na to kim jesteśmy. Nasze związki z naszą historią zawsze pozostaną, ale mamy szansę się do nich zdystansować emocjonalnie i żyć w „tu i teraz” mogąc swobodnie kreować osobiste szczęście, doświadczając doznań zmysłowych, myśli, emocji, własnego ciała, świadomości siebie samego.

Czas trwania

Psychoterapia przebiega w ustalonych ramach, sesje mogą się odbywać raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 50 min.

Na wstępnych konsultacjach, które są aktywnym dialogiem staram się pomóc nazwać powody  rozpoczęcia terapii, opowiedzieć w jaki sposób pracuję i czego możemy się spodziewać w trakcie procesu terapeutycznego.

Proponuję i omawiam wstępnie kontrakt czyli zasady obowiązujące obie strony w trakcie trawania terapii. W zależności od natury zgłaszanych trudności proponuję terapię krótkoterminową określoną w czasie, która może być pomocna w sytuacjach bieżących kryzysów lub terapię bez określonego z góry terminu kończenia dzięki czemu możliwe jest dotarcie do utrwalonych przez lata, niesłużących już wzorców myślowo-emocjonalnych, które stają się przyczyną emocjonalnego cierpienia.

Dla kogo

Prowadzę psychoterapię indywidualną. Pracuję z osobami dorosłymi, które:

  • doświadczają kryzysu w życiu osobistym, zawodowym;
  • cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości;
  • doświadczają trudności w relacjach z ważnymi osobami;
  • chcą się przyjrzeć swojemu życiu;
  • cierpią z powodu obniżonego nastroju, depresji, lęku, zagubienia, nerwic;
  • chcą odnaleźć, wyznaczyć sobie sens, cel w życiu;
  • potrzebują odreagować, zrozumieć przeżycia, kryzysy życiowe;
  • wchodzą w nowy etap życia (wyprowadzka z domu rodzinnego; rozpoczęcie studiów, narodziny dziecka, kryzys wieku średniego);
  • mierzą się z różnymi trudnymi wydarzeniami życiowymi (rozwód, śmierć kogoś bliskiego);
  • przypuszczają, że jednym ze źródeł ich życiowych trudności jest sposób, w jaki myślą i w jaki odbierają siebie oraz otaczający ich świat.